Harry Potter Tarot

Harry Potter Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot, Tarot Việt Nam


Công trình Tarot này được dựa theo những nhân vật và phân cảnh trong bộ truyện và phim Harry Potter.

Các lá bài trong bộ Ẩn Chính và bộ Hoàng Gia sử dụng các nhân vật riêng lẻ hoặc nhóm nhân vật. Bộ Ẩn Phụ với các chủ thể được kết hợp với bốn nhà và bốn nguyên tố: Bộ Cups đại diện cho nguyên tố Nước và nhà Slytherin, bộ Wands đại diện cho Lửa và nhà Gryffindor, bộ Swords đại diện Khí và nhà Ravenclaw, và bộ Disks (Pentacles) đại diện Đất và nhà Hufflepuff.

Bộ bài Harry Potter Tarot là sự hòa trộn giữa hai chuẩn tarot phổ biến Rider-Waite-Smith và Crowley‐Harris. Các lá bài đánh số (Pip Cards) sử dụng hệ thống tên của Thoth Tarot.

Xin vui lòng Click vào tên bên dưới để xem chi tiết hình ảnh và ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0 1 2 3
0 – The Fool 1 – The Magus 2 – The High Priestess 3 – The Empress
4 5 6 7
4 – The Emperor 5 – The Hierophant 6 – The Lovers 7 – The Chariot
8 9 10 11
8 – Justice 9 – The Hermit 10 – Fortune 11 – Strength
12 13 14 15
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
16 17 18 19
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
20 21    
20 – Judgment 21 – The World    

Bộ Wands

W 1 W 2 W 3 W 4
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
W 5 W 6 W 7 W 8
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
W 9 W 10 W 11 W 12
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
W 13 W 14    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

C 1 C 2 C 3 C 4
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
C 5 C 6 C 7 C 8
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
C 9 C 10 C 11 C 12
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
C 13 C 14    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

S 1 S 2 S 3 S 4
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
S 5 S 6 S 7 S 8
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
S 9 S 10 S 11 S 12
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
S 13 S 14    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Disks (Pentacles)

D 1 D 2 D 3 D 4
Ace of Disks 2 of Disks 3 of Disks 4 of Disks
D 5 D 6 D 7 D 8
5 of Disks 6 of Disks 7 of Disks 8 of Disks
D 9 D 10 D 11 D 12
9 of Disks 10 of Disks Princess of Disks Prince of Disks
D 13 D 14    
Queen of Disks King of Disks    

Bộ bài Harry Potter Tarot – Eleonore Pieper

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *