Tag Archives: các lá bài tarot

Đá Thanh Tẩy và Bài Tarot

Đá Thanh Tẩy và Bài Tarot -Saigon Mystic House- Đá tinh thể đã được sử dụng từ xa xưa với khả năng chữa bệnh và vẻ đẹp của chúng. Nhiều người tin rằng mỗi viên đá này phát ra một nguồn năng lượng thanh tẩy nhất định. Việc mang chúng …

Read More »

Trở Thành “Chuyên Gia Giải Bài Tarot” – Làm Sao Biết Bạn Đã Đủ Điều Kiện Để Tính Phí Các Giải Bài Tarot Của Mình

Trở thành “chuyên gia giải bài Tarot” – Làm sao biết bạn đã đủ điều kiện để tính phí các giải bài Tarot của mình Nhiều học viên Tarot làm việc rất nhiệt tình và không mệt mỏi để thực hành kỹ năng giải bài Tarot của họ với bạn …

Read More »

Ý Nghĩa Các Lá Bài Trong Kiến Giải Tarot

Ý Nghĩa Các Lá Bài Trong Kiến Giải Tarot Hỏi: Tôi vừa bắt đầu sử dụng Tarot. Tôi sử dụng quyển sách “Learning the Tarot” của Joan Bunning để làm điểm khởi đầu và tự nhiên đi theo những chỉ dẫn của nó với bộ Rider Waite Tarot. Tuy nhiên, …

Read More »