Tag Archives: chiêm đoán

Tarot & Chiêm Tinh

Lời Nói Đầu Vì sao cuốn sách này ra đời? Hẳn là các bạn đã từng biết qua sơ lược hệ thống các lá Tarot được gán cho các dấu hiệu Chiêm Tinh tương ứng, cùng một số tài liệu nghiên cứu sơ sài về ý nghĩa của hệ thống …

Read More »

Dự Đoán Năm 2016

2016 được thiết lập là năm của sự thay đổi, chuyển động, và tăng trưởng khi những cung có tính chất hay biến đổi, đặc biệt là Xử Nữ, Nhân Mã, và Song Ngư, chứng kiến nhiều hoạt động lớn của cung mình. Trong năm tới, nhiều người trong chúng …

Read More »