Tag Archives: The Death

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Death

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG V: QUAY VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI THE DEATH Quay lại mục lục Lá Bài The Death Cũng như lá Lovers (ở ngay bên trên lá Death) Arthur Waite phác thảo lá chính số 13 khác hẳn với hình ảnh chuẩn của Tarot. Bức hình bên phải, …

Read More »