Animal Wisdom Tarot

Bài Tarot, Động vật, NXB Khác


Animal Wisdom Tarot

Tác giả: Dawn Brunke & Ola Liola

Phát hành: Cico Books

Bao gồm: Deck + CICO Books + Mini booklet

Giá: 700,000đ

Mỗi lá bài được đặc trưng bởi một loài động vật khác nhau. Bốn suit: Shells, Branches, Fossils và Feathers

Bán bài Aninal Wisdom Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên