Đá Mắt Hổ

Đá Thanh Tẩy


Thạch Mắt Hổ (Tiger Eyes)

Nguyên Tố: Đất, Lửa

Cung Hoàng Đạo: Ma Kết, Xử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã

Luân Xa/Chakra: Thứ 1 (Gốc), thứ 2 (Xương cùng), thứ 3 (Búi mặt trời)

Giá: 50,000đ

Ý nghĩa:  Tinh thể tuyệt vời cho năng lượng tâm linh, giúp tiếp cận các nguồn linh hồn theo cách an toàn. 

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *