Tag Archives: 12 con giáp

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

1. Vua Solomon ( 974 – 931 TCN) Solomon sinh vào khoảng năm 974 trước Công nguyên. Solomon là vị vua thứ 3 của Israel. Là con trai của vua David, Solomon đã thống trị đế chế trải dài từ Euphrates tới mỏm Bắc của Vịnh Aqaba. Vua Solomon thành …

Read More »

Dragon Oracle

Dragon Oracle

Nhà sản xuất: Barron's Educational Series Tác giả: Gillian Stokes Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn + 3 đồng tiền I Ching + La Bàn Phong Thủy

Read More »