Tag Archives: cây sự sống

Lá XIX. The Sun – Maroon Tarot

XIX – The Sun Ký tự Hebrew: Resh                                                Hành tinh: Mặt Trời Ký tự Hebrew Resh có nghĩa là “cái đầu”, và ngược lại với Mặt Trăng lúc nào cũng hướng về quá khứ, nó liên quan hoàn toàn đến sự lãnh đạo, quyền lực và quản lý. Mặt …

Read More »