Tag Archives: thần nông

Thần Số Học Số 9

Thần Số Học Số 9 Số 9 là con số gốc cuối cùng, hoặc là số “chính” như người ta thường gọi trong toán học, nó có rung động tần số cao nhất trong tất cả các con số nhưng ta không tính các số chủ (11, 22, 33). Những …

Read More »

Thần Số Học Số 8

Thần Số Học Số 8 Số 8 thường dùng để miêu tả một người quyết đoán, quyết tâm và trách nhiệm. Con số này mang đến những kỹ năng về tài chính và kinh doanh, mặc dù đôi khi nó sẽ bị hiểu lầm là con số của đồng tiền …

Read More »

Thần Thoại Bắc Âu – Þórr

Các tên khác: Thórr, Thor (tiếng Bắc Âu); Donar/Þonar (tiếng German); Thunaer, Thunær, Thunor, hoặc Thonar (tiếng Saxon); Ása-Þórr (“Þórr of the Æsir”); Öku-Þor (“driving-Þórr”); Chariot-Tyr (“chariot-god”); Ásabragr, Atli, Björn, Einriði/Eindriði, Ennilangr, Harðvéurr, Hlóriði/Hlórriði, Rymr, Sönnungr, Véurr, Vingþórr (“battle- Þórr”). Thần sấm chớp và điều khiển thời tiết trên các …

Read More »