Tag Archives: trải bài celtic

Trải Bài Tarot Mẫu: Trải Bài Celtic Cross Của Anthony Louis

Celtic Cross: Một chữ thập ở bao quanh bởi một vòng hoa với một cột dọc bên phải. Trong cách bố trí của Waite, vòng hoa được thay thế bởi lời ban phước của Giáo Hoàng. Xem thêm về các cặp vị trí trong trải bài Celtic Cross: http://tarot.vn/cac-cap-vi-tri-trong-trai-bai-celtic-cross/ Lá đầu …

Read More »

Trở Thành “Chuyên Gia Giải Bài Tarot” – Làm Sao Biết Bạn Đã Đủ Điều Kiện Để Tính Phí Các Giải Bài Tarot Của Mình

Trở thành “chuyên gia giải bài Tarot” – Làm sao biết bạn đã đủ điều kiện để tính phí các giải bài Tarot của mình Nhiều học viên Tarot làm việc rất nhiệt tình và không mệt mỏi để thực hành kỹ năng giải bài Tarot của họ với bạn …

Read More »