Trải Bài Tarot – Giới Hạn Niềm Tin

Lời Khuyên, Trải Bài Tarot


 

Trải bài này muốn bạn lựa chọn một việc mà bạn tin là không thể. Sau đó, hãy rút những lá bài và nó sẽ chỉ cho bạn thấy điều ngược lại.

limiting belief

  1. Tại sao tôi tin rằng việc này là không thể?
  2. Nếu không phải như vậy thì sao?
  3. Tại sao suy nghĩ này ăn sâu vào tôi?
  4. Làm thế nào để tôi xoá bỏ suy nghĩ này?
  5. Kết quả sẽ như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *