Cruel Thing Tarot

Bài Tarot, Dark & Gothic, NXB Khác, Văn hoá


Cruel Thing Tarot

Tác giả: Luciano Vecchio

Phát hành: Fournier Spain

Bao gồm: Deck + Mini booklet

Giá: 1,300,000đ

Bộ Tarot này bị cấm nhập về Việt Nam vì tên bài hàm ý bạo lực. Hàng siêu hiếm!

Cảm nhận về Cruel Thing Tarot: http://mystichouse.vn/cruel-thing-tarot-su-dung-dung-3-mau-do-trang-va-den/

Mua bài Tarot Cruel Things Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên