Enchanted Map Oracle

Bài Oracle, NXB Khác


Enchanted Map Oracle 

Tác giả: Colette Baron-Reid

Phát hành: Hay House

Bao gồm: Deck 54 lá + Mini booklet

Giá: 650,000đ

Bán bài Enchanted Map Oracle

Hãy thử hình dung…giữa hữu hình và vô hình là một lực lượng hướng dẫn mà đôi khi chúng ta gọi là Thần, Thánh Thần, Đấng Thiêng Liêng, hay Nhận Thức. Việc sử dụng bộ bài của Colette Baron-Reid này sẽ kết nối bạn với Nhận Thức lớn hơn và hướng dẫn bạn khi bạn đi trên hành trình của đời mình. Những chủ đề trong 54 lá bài này đại diện cho những nơi bạn sẽ đến, những hoàn cảnh bạn sẽ gặp phải, và những người bạn đồng hành và những thách thức mà bạn sẽ tiếp xúc khi bạn định hướng một bản đồ “ẩn dụ” của hành trình đời mình. Cuốn sách hướng dẫn đi kèm sẽ giúp bạn đặt những câu hỏi chính xác và giải nghĩa được những thông điệp trong trải bài của bạn.

Bộ bài Enchanted Map Oracle Cards được tạo ra để trao cho bạn khả năng hiểu được những câu truyện của số phận, và ý chí tự do của bạn; và cho phép bạn vạch ra một kế hoạch để sống có mục đích hơn, đạt được thành công thực sự, lẫn một tình yêu mạnh mẽ.

Hãy bước vào thế giới Enchanted Map và cảm nhận điều kỳ diệu đến với bạn! 

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên