Giotto Tarot

Bài Tarot, Nghệ thuật, NXB Lo Scarabeo


Giotto Tarot

Tác giả: Guido Zibordi

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Deck + Booklet

Giá: 700,000đ

bán Giotto Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên