Fenestra Tarot

Bài Tarot, Nghệ thuật, NXB US Games


Fenestra Tarot

Tác giả: Chatriya

Phát hành: U.S. Games System

Phiên bản: Deck + Booklet

Giá: 650,000đ

Phiên bản: Deck + Booklet + Tấm trải

Giá: 700,000đ

Cảm nhận bộ bài: http://mystichouse.vn/fenestra-tarot-cam-nhan-bo-bai/

Mua bài Fenestra Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên