Legend: The Arthurian Tarot

Bài Tarot, NXB Llewellyn, Văn hoá


Legend: The Arthurian Tarot

Tác giả: Anna-Marie Ferguson

Phát hành: Llewellyn

Phiên bản: Deck + Companion

Giá: 900,000đ

Phiên bản: Deck + Mini boolet

Giá: 700,000đ

Bán bài Legend: Arthurian Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên