Tag Archives: Bói Quả Cầu Thuỷ Tinh

Quả Cầu Thuỷ Tinh Là Gì

Quả cầu thủy tinh là gì? Thuật soi cầu thủy tinh là nghệ thuật nhìn chăm chú vào quả cầu để biết được quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng quả cầu thủy tinh sẽ giúp phát triển các kĩ năng tiên tri đến tầm các giới …

Read More »