Tag Archives: ý nghĩa của các quân bài trong bộ waite tarot

Định Mệnh Số 8

Định Mệnh Số 8 Định Mệnh Số hay Đường Đời Số thường là những con số chiếm ưu thế trên biểu đồ số của chúng ta. Nó giống như là một định mệnh không thể nào thay đổi, gắn liền với ta hết phần đời còn lại. Định Mệnh Số …

Read More »

Tarot Restless

Tarot Restless

Nhà sản xuất: Winslow Dumaine Tác giả: Winslow Dumaine Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn

Read More »