Thẻ bài The Firey – Clow Cards

Bài Clow Cards, Tarot Việt Nam


The Firey

Thẻ bài The Firey - Clow Cards

Tương ứng lá bài Tây: 4 Bích (4 ♠)

Từ khóa:

Niềm tin của bạn sẽ quyết định tất cả.

Thông điệp:

Với ý chí và nghị lực mạnh mẽ, sẽ chẳng có khó khăn nào có thể làm bạn chùn bước, dù cho nó có thể đã đẩy bạn tới sự tuyệt vọng.

Cảnh báo:

Có lẽ bạn đang quá chủ quan và tự mãn đấy. Hãy tiết chế chúng, để người khác không dễ nổi nóng và ganh ghét với bạn.

Bài Clow Cards – CLAMP

Bảng tra cứu ý nghĩa 52 thẻ bài Clow Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *