Book of Shadows Tarot – As Above

Bài Tarot, NXB Lo Scarabeo


Book of Shadows Tarot – As Above

Tác giả: Barbara Moore & Gregorz Krisinsky

Phát hành: Lo Scarabeo

Phiên bản: Deck + Companion

Giá: 900,000đ

Phiên bản: Deck + Booklet

Giá: 700,000đ

Cảm nhận về bộ bài Tarot: http://mystichouse.vn/the-book-of-shadows-cam-nhan/

Bán bài Book of Shadows - As Above

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên