Lá Ace of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Ace of Chalices

Ý nghĩa lá Ace of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Món quà tình yêu Thần thánh được trao tặng. Nếu được chấp nhận, năng lượng yêu thương sẽ chảy đến người nhận nó, nâng cao cuộc sống của nàng.

Nghĩa xuôi: Cơ hội trải nghiệm hoặc phát triển tình cảm.

Nghĩa ngược: Mối quan hệ mới không xứng với tiềm năng của nó.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *