Lá III. The Empress – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


III. The Empress

Ý nghĩa lá III. The Empress trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Lá Empress thể hiện bản thân một cách tuyệt đẹp trong thế giới vật chất. Cô giúp vạn vật sinh sôi bằng cách giúp chúng thoải mái, cho chúng ăn những gì chúng cần để trở nên khỏe mạnh và chữa lành những vết thương. Cô yêu thương, an ủi và ban phước mọi thứ trong lãnh địa của cô.

Nghĩa xuôi: Sự giàu có, nuôi dưỡng và sáng tạo.

Nghĩa ngược: Hành động kìm kẹp hoặc kiểm soát ai đó hoặc vật gì đó nhân danh tình yêu.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *