Lá 5 of Pentacles – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Five of Pentacles

Ý nghĩa lá 5 of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Hòa hợp với dòng chảy của Vũ trụ và chỉ dẫn của Thần Thánh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta bị phân tán. Rồi chúng ta cảm thấy lạc lõng. Nếu ta hoảng loạn, thì chúng ta sẽ bỏ qua những dấu hiệu thầm lặng mà ơn trên ban cho để đưa ta về lại đúng đường.

Nghĩa xuôi: Cảm thấy lạc lõng và cần các phương sách và chỉ dẫn.

Nghĩa ngược: Bỏ qua sự giúp đỡ được đề nghị.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *