Lá King of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

King of Wands

Ý nghĩa lá King of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: giúp đỡ mọi người sống với đam mê và nhận ra tiềm năng của mình.

Nghĩa ngược: Dùng uy tín để kiểm soát người khác và nuôi dưỡng cái tôi.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *