Lá 2 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


2 of Wands

Ý nghĩa lá 2 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Để đạt được bất kỳ điều gì, dù là mầu nhiệm hoặc khác, cần có tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu và tập hợp những nguồn lực cần thiết. Người phụ nữ này tập trung tư tưởng và ý chí của cô vào kết quả mong muốn, có thể thấy qua con dao lễ và chiếc đũa thần. Ánh nhìn sâu thẳm của cô là việc tìm kiếm sự kết nối bản thân với năng lượng Vũ Trụ.

Nghĩa xuôi: Tập hợp năng lượng trong lúc hoàn thiện tầm nhìn của bạn.

Nghĩa ngược: Bạn thay đổi ý kiến và đánh mất sự tập trung.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *