Lá 7 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


7 of Wands

Ý nghĩa lá 7 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Thậm chí nếu trong thâm tâm chúng ta không cảm thấy hoàn toàn tự tin, chúng ta có thể, như người phụ nữ này, vẽ lên năng lượng Vũ Trụ giúp khích lệ chúng ta đôi chút. Vũ Trụ có năng lượng giới hạn, vì thế tất cả những gì chúng ta cần làm là giữ vững lòng can cảm và cầu xin sự khích lệ đó để vượt qua.

Nghĩa xuôi: Có sức mạnh để đấu tranh vì chính mình và những ý tưởng của mình.

Nghĩa ngược: Cảm giác phòng thủ hoặc quá phòng ngừa.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *