Lá 10 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


10 of Wands

Ý nghĩa lá 10 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Thật dễ dàng giả định về hình dạng của sự thành công. Những kỳ vọng của chúng ta định hình khá nhiều hành động của chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta sẽ có nhiều thứ phải gánh vác và đơn giản phải thực hiện nó. Nhưng đôi khi chúng ta nên đặt câu hỏi: liệu thực sự tôi có cần gánh chịu mọi thứ vào lúc này? Nó chỉ là để tạo cảm giác chắc chắn.

Nghĩa xuôi: Mang một gánh nặng lớn hoặc nhiều gánh nặng.

Nghĩa ngược: Bỏ mặc các trách nhiệm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *