Lá XV. The Devil – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


XV. The Devil

Ý nghĩa lá XV. The Devil trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Bất kể một thứ có xinh đẹp và hấp dẫn đến đâu, nếu nó kiểm soát ý chí của bạn thì thật không đáng. Mọi vật đều có tính tương đối, vì vậy một thứ rất “tích cực” đi nữa thường thì không thể xuất hiện trong lợi ích tốt nhất của bạn nếu nó xuất hiện không đúng lúc, không đúng về số lượng hay không chính đáng.

Nghĩa xuôi: Một lựa chọn, hành động hay tình trạng đối lập với lợi ích tốt nhất.

Nghĩa ngược: Phán xét ngộ nhận điều gì đó là tồi tệ, tiêu cực hoặc sai lầm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *