Lá 3 of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Three of Swords

Ý nghĩa lá 3 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Đôi khi giao tiếp lại dễ hiểu đến đau đớn. Không thể giả vờ sự thật là điều gì ngoài chính nó. Sự thật gây tổn thương. Sự thật làm đau đớn. Còn bạn thì không phải giả vờ rằng nó không phải như vậy.

Nghĩa xuôi: Buồn phiền do sự hiểu biết.

Nghĩa ngược: Để cảm xúc làm cho tình hình tệ hơn thực tế.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *