Lá 6 of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Six of Swords

Ý nghĩa lá 6 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Có thể sẽ khó khăn khi ta tự giải thoát khỏi bóng tối hoặc tình huống nguy hiểm một mình. May thay, ta thường tìm thấy sự trợ giúp. Hành động tìm kiếm chân lý hay mục đích cao cả của bạn sẽ bộc lộ chỉ dẫn cho lối thoát. Hãy bám chặt lấy chân lý đó và theo đuổi cho đến khi bạn tìm đến được nơi bạn biết là mình cần ở đó.

Nghĩa xuôi: Chỉ dẫn và trợ giúp để thoát khỏi tình huống tiêu cực.

Nghĩa ngược: Ở trong tình huống có thể trốn thoát, coi thường sự trợ giúp.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *