Lá Elemental of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Book of Shadows Tarot - As Above, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Elemental of Air

Ý nghĩa lá Elemental of Air trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng với Page of Swords trong RWS

Element of Air thổi một sự sáng suốt trong lành vào tình thế. Nó có thể giúp bạn tập trung vào trọng tâm và giải quyết sự việc hoặc thêm vào nhiều tầng lớp phức tạp. Hãy cẩn thận với nó và tận dụng nó tốt nhất có thể.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *