Lá 2 of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Two of Swords

Ý nghĩa lá 2 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Khi lý trí và con tim là kẻ thù của nhau, con người trở nên vô năng, không thể cử động. Tình trạng này có thể là tự gây ra và trầm trọng thêm. Tuy nhiên, bằng cách tác động vào dòng chảy Vũ Trụ, bạn có thể trấn an các bên xung khắc, tạo nên hòa bình và từ đó tìm thấy vùng trung gian.

Nghĩa xuôi: Tìm kiếm sự cân bằng giữa trái tim và lý trí.

Nghĩa ngược: Từ chối giải quyết vấn đề.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *