Lá Ace of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Ace of Swords

Ý nghĩa lá Ace of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Một con dao lễ có thể, ở mức độ tâm linh, cắt bỏ năng lượng dư thừa và không cần thiết. Khi mọi thứ đều vô nghĩa – hoặc không phải là sự thật của tình huống – thì phải loại bỏ, rồi chân lý của vấn đề sẽ được tiết lộ.

Nghĩa xuôi: Một sự tiếp cận mới mẻ hoặc giải pháp mới cho vấn đề.

Nghĩa ngược: Một ý tưởng hoặc giải pháp sẽ không mang đến kết quả. Bạn không có tất cả các dữ kiện.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *