Book of Shadows Tarot – So Below

Bài Tarot, NXB Lo Scarabeo


Book of Shadows Tarot – So Below

Tác giả: Barbara Moore & Sabrina Ariganello & Alessia Pastorello

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Deck + Mini booklet, hộp nhỏ

Giá: 700,000đ

Bán bài Book of Shadows - So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên