Lá XII. The Hanged Man – Book of Shadows Tarot (So Below)

Book of Shadows Tarot – So Below, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


XII. The Hanged Man

Ý nghĩa lá XII. The Hanged Man trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Tình trạng của lá bài Hanged Man trái ngược với lá Chariot. Cách duy nhất vượt qua tình hình là bỏ mặc, thư giãn, chấp nhận và học hỏi. Cô không thể vượt qua nó. Cô không thể kiểm soát nó. Kiên nhẫn chờ đợi thường sẽ được báo đáp. Đến thời điểm thích hợp, mọi thứ sẽ tiến về phía trước.

Nghĩa xuôi: Sẵn sàng đầu hàng trước một tình thế hoặc trải nghiệm.

Nghĩa ngược: Hy sinh không cần thiết; tử vì đạo.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *