Vikings Tarot

Bài Tarot, NXB Lo Scarabeo, Văn hoá


Vikings Tarot 

Tác giả: Manfredi Toraldo & Sergio Tisselli

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Deck + Mini booklet

Giá: 700,000đ

Mua bài Vikings Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên