Two of Swords – Animism Tarot

Animism Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Two of Swords: The Panther – Báo đen

м2

Nó có thể không thấy những gì ở phía trước, nhưng linh tính mách bảo nó. Việc nó bị mù sẽ kéo nó đi xuống. Nó biết rằng vẫn còn cách khác để nhìn; vậy nên Nó tin vào trực giác của bản thân trước khi tiếp tục hành động.

The Panther: Lòng dũng cảm, sự cảnh giác, sự bảo vệ, sự tái sinh, sự tự lập, trực giác.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *