Lá Queen of Cups – Mystic Faerie Tarot

Mystic Faerie Tarot, Tarot Việt Nam


Queen of Cups

дч

Queen of Cups không nhất thiết phải yêu một cách dễ dàng, nhưng tình yêu của cô rất sâu đậm. Cô ấy sáng tạo, chu đáo, và là một người biết lắng nghe tuyệt vời—đặc biệt nếu có ly mocha với những chiếc bánh quy ngon bên cạnh, vì cô có đôi chút theo thuyết duy cảm. Cô rất thích giúp đỡ người khác về những khủng hoảng tình cảm nhưng đôi khi lại có chút kiểm soát và ranh mãnh.

Sách Mystic Faerie Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Mystic Faerie Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *