Three of Wands: Sao Thổ tại Bạch Dương

Tarot & Hoàng Đạo, Tarot Việt Nam, Tương Quan Bộ Wands


Three of Wands: Sao Thổ tại Bạch Dương

– Quản Trị Chiến Lược

                                1. Aries

Three of Wands cho thấy một giai đoạn định hướng hành động thông qua việc thực tế hóa những ý tưởng sơ khởi mà lá Two of Wands mang đến. Sự định hướng này đến từ tầm nhìn, khả năng lãnh đạo và quản lý dự án.

Visconti-Sforza Tarot – Tarot de Marseille Claude Burdel – The Rider-Waite Tarot

Chúng ta phóng cái nhìn toàn cảnh trong thực tế để phác thảo sơ bộ kế hoạch hành động, thống kê các công việc và phương tiện cần thiết để hoàn thành công việc, tìm kiếm những nguồn lực bổ sung bao gồm cả nguyên liệu sản xuất và nhân lực có tay nghề, phân tích năng lực cạnh tranh của bản thân và đối thủ, từ đó đưa ra chiến lược hành động. Thông qua tất cả những bước vận hành trên, chúng ta trở thành nhà lãnh đạo, chúng ta quản lý dự án và dẫn dắt đội ngũ đi theo con đường đúng đắn nhằm hoàn thành lý tưởng đề ra ban đầu.

Dưới sự bảo trợ của Sao Thổ khuôn mẫu và nguyên tắc, cùng năng lượng hành động mạnh mẽ của chòm sao Bạch Dương, lá bài này hứa hẹn mang đến những bước tiến mạnh mẽ để hoàn thành lý tưởng và thực thi các nhiệm vụ một cách vững chắc. Thành công mang đến từ những hành động có chiến lược là thành công đảm bảo và vẻ vang nhất.

Lời khuyên ở lá bài này bao giờ cũng là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, vì thế, việc khảo sát tình hình, tìm hiểu thực tế trước khi ứng dụng ý tưởng vào hành động là vô cùng cần thiết. Giai đoạn này, người lãnh đạo là vô cùng quan trọng, họ cần có tầm nhìn sâu rộng và thấu hiểu thực tế, để việc dẫn dắt “đoàn quân” tiến lên phía trước theo phương hướng đúng đắn, không bị lạc đường hay bị sa ngã.

Ở mặt trái của lá bài, chúng ta có thể trở nên độc đoán khi tự mình quyết định tất cả mọi khâu của quá trình hành động một cách mù quáng và thiếu thực tế.

Trong Kabalah, Three of Wands mô tả Binah, khu vực thứ ba của sự thấu hiểu: nó tạo hình cho nhiều thứ bằng cách hướng năng lượng của sự sáng tạo vào những hình mẫu cụ thể. Ở đây, chúng ta hiện thực hóa mọi ý tưởng bằng khả năng thấu hiểu hiện thực và tổ chức kế hoạch hành động.

10 độ giữa của Bạch Dương thường rơi vào giữa 31 tháng 3 và 10 tháng 4, khi Mặt Trời ở giữa 10 và 20 độ tại Bạch Dương.

Tham khảo thêm Bảng tra cứu mối tương quan giữa tarot và chiêm tinh

 

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSave

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *