Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bạch Dương

Chiêm Tinh, Trải Bài Tarot


qualities of aries
1. Tôi cần bộc lộ điều gì trong lúc này?
2. Tôi dẫn dầu người khác như thế nào?
3. Tôi bướng bỉnh như thế nào?
4. Tôi đòi hỏi điều gì ở bản thân?
5. Tham vọng sẽ đưa tôi đến đâu?
6. Khi nào tôi gây được ấn tượng nhất?
7. Tôi can đảm như thế nào?
_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *