Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Ma Kết

Chiêm Tinh, Trải Bài Tarot


Trải bài dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Ma Kết: thực tế, tham vọng, kiên nhẫn, quyết tâm và thận trọng.

Trải bài theo hình chữ  C.

Cung Ma Kết Capricorn (10)

1. Tôi cần thực tế về điều gì?

2. Tôi cần đặt tham vọng của mình ở đâu?

3. Tôi làm gì để rèn luyện tính kiên nhẫn?

4. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn ở đâu?

5. Tôi cần dồn quyết tâm ở đâu?

6. Tôi thể hiện ưu thế của mình theo hướng nào?

7. Định nghĩa của tôi về thành công là gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên