Trải Bài Tarot – Trò Chuyện Với Người Đã Khuất

Phát Triển Tinh Thần, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Bạn đã bao giờ trò chuyện với người đã khuất? Hãy dùng tarot như một công cụ liên lạc qua thế giới bên kia. Bạn có thể chọn bất kì một linh hồn để gặp gỡ hoặc tập trung tinh thần cho một ai đó nhất định để nói chuyện.

* Nếu bạn không tin vào sự chuyển kiếp, hồn ma hoặc những vấn đề tương tự thì không sao, miễn đừng lý luận, tranh luận gì ở đây. Mình nghĩ mỗi người đều có đức tin riêng; nếu bạn thấy không thích hợp, đừng để ý đến.

Thoải mái thay đổi câu hỏi mà bạn thấy phù hợp. Trải các lá bài thành hình vòng tròn.

Trò chuyện với người đã khuất

1. Ai đang ở đây với tôi?

2. Người này đã qua đời như thế nào?

3. Vì sao người này lại ở đây?

4. Cảm giác chết rồi như thế nào?

5. Người này muốn truyền đạt điều gì với tôi?

6. Tôi cần biết điều gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

 

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên