Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

Chiêm Tinh, Trải Bài Tarot


Trải bài này dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Bọ Cạp: mạnh mẽ, dễ xúc động, quả quyết, trung thành, lôi cuốn và gợi cảm.

Trải bài theo hình cái càng của con bọ cạp.

Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

1. Tôi nên làm gì để bộc lộ hết sức mạnh của mình?

2. Cảm xúc giúp ích tôi thế nào?

3. Tôi có thể đạt được gì nếu tôi quyết tâm?

4. Hiện tại ai/thứ gì đang thu hút tôi?

5. Điều gì khiến tôi cảm thấy khoái lạc?

6. Phẩm chất nào của tôi là tốt nhất khi là bạn bè?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên