Trải Bài Tarot – Thú Cưng

Động Vật, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Giữa bạn và con vật bạn đang nuôi có tồn tại mối quan hệ sâu sắc? Trải bài này được tạo ra để giúp bạn hiểu chúng hơn. Ngoài ra, đừng quên chia sẻ tình thương cho những con vật tàn tật hoặc bị bỏ rơi, hãy chung tay với nhau để giúp chúng có mái nhà êm ấm. (=^ω^=)✧

Thú Cưng

1. Quá khứ của vật nuôi.
2. Hiện tại của vật nuôi.
3. Tương lai của vật nuôi.
4. Sức khỏe của vật nuôi.
5. Cảm xúc của vật nuôi.
6. Vật nuôi muốn nói gì với bạn?
7. Vật nuôi của bạn cần gì?
8. Tình trạng mối quan hệ giữa chủ và vật nuôi.
9. Bạn có thể làm gì để chăm sóc vật nuôi một cách tốt nhất?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên