Trải Bài Tarot – Bạn Cùng Phòng

Tình Yêu và Các Mối Quan Hệ, Trải Bài Tarot


 

Chọn bạn củng phòng là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc sống vì đó là người bạn sẽ cùng chung sống và trở nên thân thiết với họ. Trải bài này giúp việc lựa chọn dễ dàng hơn và dự tiềm năng của mối quan hệ này. Sử dụng trải bài khi bạn đã có một người bạn cùng phòng cụ thể trong đầu.

roomate

  1. Khái quát về người bạn cùng phòng
  2. Chúng tôi sẽ hoà hợp với nhau như thế nào?
  3. Chúng tôi sẽ vui vẻ với nhau chứ?
  4. Cần đặt ra những nguyên tắc nào ngay từ đầu?
  5. Họ có gọn gàng không?
  6. Họ có thận trọng không?
  7. Tôi có tin tưởng họ đủ để chung sống với họ?
  8. Họ có thận trong về mặt tài chính?
  9. Tính cách ẩn giấu nào của họ tôi cần cẩn trọng?
  10. Việc chúng tôi sống chung sẽ như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *