Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bảo Bình

Chiêm Tinh, Trải Bài Tarot


Trải bài dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Bảo Bình: độc lập, linh hoạt, riêng biệt, khó đoán, sáng tạo và có tầm nhìn xa trông rộng.

Trải bài theo hình mặt nước gợn sóng.

Cung Bảo Bình Aquarius (11)

1. Ràng buộc nào cần phải cắt bỏ?

2. Bản chất của tôi là gì?

3. Điều gì tiếp thêm sức sống cho tôi?

4. Vì sao các mối quan hệ lại quan trọng với tôi?

5. Vì sao sự khó đoán lại là điều tốt?

6. Tính sáng tạo hỗ trợ tôi thế nào?

7. Tôi có thể thấy gì ở tương lai?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên