Trải Bài Tarot – Tha Thứ

Lời Khuyên, Trải Bài Tarot


 

Tha thứ là một liều thuốc hiệu quả khi chúng ta nhận ra rằng thù hằn không làm ảnh hưởng đến người đó mà ảnh hưởng đến chính chúng ta. Trải bài này trải ra con đường đưa bạn đến sự tha thứ và giúp cho bản thân bạn được tự do.

forgive someone

  1. Tiếp tục giữ lấy sự thù hận có làm tôi đau khổ?
  2. Sự tha thứ sẽ thay đổi tôi như thế nào?
  3. Sự tha thứ sẽ giúp tôi tiến về phía trước như thế nào?
  4. Tha thứ sẽ giúp tôi xây dựng một tương lai mới chứ?
  5. Tôi nên hành động như thế nào?
  6. Bài học cho tôi là gì?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *