Trải Bài Tarot – Bảo Vệ Lập Trường

Lời Khuyên, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Trải bài này được tạo ra để giúp bạn xác định rõ ràng những khi bạn cần bảo vệ chính mình khỏi những hành động mang tính bất công và ác độc. Liệu bạn có thể giữ vững lập trường của chính mình hay không?

Đặt lòng tin vào bản thân bạn và trải bài theo hình dưới đây.

Bảo Vệ Lập Trường

  1. Điều gì giúp bạn có sức mạnh để lên tiếng?
  2. Làm thế nào để bạn giữ được điềm tĩnh khi giải quyết vấn đề đó?
  3. Bạn có sẵn sàng để lên tiếng chưa với tất cả tài liệu cần thiết?
  4. Bạn có nhìn vấn đề này với quan niệm đúng đắn không?
  5. Vì sao vấn đề này quan trọng với bạn?
  6. Nếu bạn án binh bất động, kết quả sẽ như thế nào?
  7. Nếu bạn đứng lên bảo vệ lập trường bản thân, kết quả sẽ như thế nào?
  8. Bài học bạn nhận được qua vấn đề này?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *