Lá Seek the lesson – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Seek the lesson

Ý nghĩa lá Seek the lesson trong bộ Messenger Oracle

Tri thức được tạo ra từ việc tìm kiếm những bài học trong tất cả những kinh nghiệm, cả tốt lẫn xấu; nó được sinh ra từ ý thức rằng mọi thứ đều được kết nối với nhau, và mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó….cho dù đến tận bây giờ cũng không có ai biết được những nguyên nhân ấy là gì. Hãy chấp nhận những ý tưởng mới, tư tưởng mới hoặc kiến thức mới được từ tiếng nói từ bên trong bạn, từ những người thầy (cho dù không phải là con người) bước ngang qua cuộc đời bạn; để cho họ khơi gợi, dẫn dắt bạn tìm hiểu những con đường mới trong cuộc sống.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *