Lá Focus and then act – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Focus and then act

Giải nghĩa lá Focus and then act trong bộ Messenger Oracle

Bạn đang muốn thực hiện hoặc làm rõ một điều gì đó nhưng để biến những mong ước thành sự thật thì bạn cần tập trung ý chí vào đấy và thực hiện những điều cần làm. Cầu nguyện không thôi không thể hoàn thành những tâm niệm của bạn, có những thứ bắt buộc phải hoàn thành để có thể đạt được những gì bạn mong muốn. Bây giờ không phải là lúc để im lặng và thụ động mà phải gom hết tất cả ý chí, tư tưởng và tình cảm để đứng dậy và đi những bước cần thiết.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *